Debat og politik

Tårnby Kommunes budget sendt i høring til 19. september

Tårnby Kommunes økonomi er udfordret, og i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens budget for 2024 skal der foretages en række prioriteringer, som kan sikre balance mellem kommunens udgifter og indtægter.

For at styrke dialogen om disse prioriteringer blev der i foråret afholdt et borgermøde, og nu sendes de prioriteringsforslag, der er bredt politisk flertal for, i høring blandt dem, der er direkte berørt af forslagene.

Høringsperioden løber fra nu frem til 19. september. Herefter vil det brede politiske flertal samles, gennemgå høringssvarene og afslutte forhandlingerne om budgettet for 2024.

Kommentarer