Samfund

Så mange millioner kostede stormen Malik

Landets forsikringsselskaber har haft travlt siden stormen sidste weekend, og hos Codan er man nu klar med en forventning til, hvor meget det kommer til at koste at få udbedret alle stormskaderne.

Efter stormen Malik blæste over Danmark i sidste weekend, har telefonlinjerne været rødglødende hos landets forsikringsselskaber. Nu er stormen ved at være reddet af og hos forsikringsselskabet Codan, begynder man at kunne ane det samlede beløb til skadeudgifter for sig.

Fredag eftermiddag er der således registreret 1.835 skader hos Codan, hvoraf størstedelen var til den lettere side. Baseret på en forventning om at antallet af skader når op på 2.500-2.700, anslår forsikringsselskabet, at det totale beløb til skadeudgifter bliver 30-35 millioner kroner, mens den gennemsnitlige skade forventes at være på 12.000-14.000 kr.

De hyppigste skader kunderne i Codan ringer ind med, er knuste drivhuse, mindre tagskader samt væltede hegn og havetrampoliner. Der er kun registreret enkelte større skader på bl.a. gavle og skader som følge af væltede træer.

For skadedirektøren i Codan, Henrik Bundgaard, er det naturligvis en lettelse at stormen ikke blev så slem som først antaget, men det bør ifølge ham også tjene som et varsel om det vejr, vi fremover kan forvente.

”Det lader heldigvis til, at stormen Malik ikke blev så slem, som vi frygtede, da den først blev varslet. Det er vi selvfølgelig lettede over – både på vores egne, men først og fremmest vores kunders vegne,” siger han og forsætter.

”Med det sagt så håber jeg, at danskerne nu indstiller sig endnu mere på at storme som Malik – og de som er værre – bliver langt hyppigere i takt med, at vi fremover vil se vildere vejr som en konsekvens af klimaforandringerne,” siger Henrik Bundgaard og understreger at de anslåede skadesudgifter alene er til skader fra vind og blæst – ikke som følge af stormflod, hvilket er en statsdrevet ordning og afgørelse.

Malik nåede ikke Bodil og Allan til sokkeholderne

Det står nu klart, at Malik ikke når op på samme niveau som de seneste to storme herhjemme fra 2013, Bodil og Allan – hverken når det gælder stormstyrke eller omkostningerne forbundet med skaderne.

Til sammenligning resulterede stormen Allan i 9.121 indberettede skader til Codans skadeafdeling med en samlet udgift på 233 millioner kr., mens Bodil forvoldte 6.688 skader, der samlet set kostede 141 millioner kr.

Kunderne kvitterer for hurtig hjælp

Codan har siden søndag haft travlt med at hjælpe alle de kunder, som har ringet ind eller selvbetjent sig online, hurtigt videre. Mandag var den dag med flest opkald. Her håndterede Codan over 200 opkald i timen, og ser man bort fra en enkelt time mandag formiddag, har der på intet tidspunkt i løbet af ugen været kø på linjerne. En præstation som kunderne kvitterer for med en NPS-score på et stykke over 70.

”Jeg er meget stolt over den måde vi har været der for vores kunder i denne kritiske situation. Vi har været hurtige til at hjælpe dem, og det har de kvitteret for, ved at give os en meget høj NPS score, hvilket er et udtryk for deres villighed til at anbefale os til andre,” siger Henrik Bundgaard.

Fakta

Status hos Codan fredag kl 14:00:

  • 1.835 registrerede skader
  • 70% af skaderne hører til den mindre kategori

Forventning:

  • Total antal skader bliver 2.500-2.700
  • Total skadeudgifter bliver 30-35 millioner kroner

Kommentarer