Debat og politik

Der er brug for klimahandling her og nu

Af Rajesh Holmen, Frie Grønne

Folketingskandidat, Københavns Storkreds

I Frie Grønne er vi ligesom FN og de grønne NGOér enige om, at der er brug for hurtig og drastisk klimahandling.

Vi har derfor lanceret et ambitiøst klimaudspil, som præsenterer 150 konkrete forslag til, hvordan vi skal reducere CO2-udledningerne for at leve op til Paris-aftalen og hvor vi leverer på det, som FN har kaldt på i mange år: nemlig hurtige og vidtrækkende forandringer på alle niveau af samfundet.

Her er de 3 første og vigtigste forslag, som sætter rammen for de øvrige forslag, og som vi mener bør udgøre rammen for al politik:

Forslag 1: Indfør CO2-budget
Vi er det eneste parti, der foreslår, at al Danmarks klimapolitik skal indrettes, så den overholder vores tilbageværende drivhusgasbudget. Det handler om, hvor meget CO2 vi må udlede for at leve op til Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Derfor skal vi indføre et CO2-budget som målestok for, hvor hurtigt vi skal reducere & som al klimapolitik skal vedtages på baggrund af, så vi løbende ved, hvad vi har tilbage, og så vi sikrer vi lever op til de klimamål vi har forpligtet os til.

Forslag 2: Tæl alle udledninger med
Vi ønsker at indføre en klimalov 2.0, som i modsætning til den nuværende klimalov, medregner alle vores CO2-udledninger, herunder udledninger fra fly, skibe & fra transport af varer til og fra Danmark.

Formålet er at sikre mere ambitiøse reduktioner af Danmarks samlede drivhusgasudledning & at Danmark tager det fulde ansvar for sin samlede globale klimabelastning.

Forslag 3: Respekter de planetære grænser
Vi ønsker, at al politik skal respektere de planetære grænser, så vi også sætter et loft over, hvor meget vi må udlede, uden at vi forårsager dramatiske ændringer i den globale miljøtilstand.

Lige nu har vi overtrådt næste alle af grænserne, og står bl.a. i en biodiversitetskrise.

Konkret vil vi gerne have en national handleplan for bæredygtig produktion og forbrug så vi minimerer vores ressourceforbrug til et niveau, der er bæredygtigt i global sammenhæng.

____

Så i Frie Grønne ønsker vi reelle strukturelle samfundsforandringer og en klimapolitik, der prioriterer hensyn til mennesker og natur frem for hensyn til økonomisk vækst.

Målestokken for den politik vi skal føre må være klimavidenskaben og ikke bare små forbedringer af status quo. Og der adskiller vi os fra de andre partier.

Vores vision er en grøn, bæredygtig og retfærdig fremtid, hvor strukturelle forandringer ikke kun redder klimaet og kloden, men også gør, at vi som mennesker får et bedre, sundere og mere meningsfuldt liv.

 

Rajesh Holmen, folketingskandidat

Københavns Storkreds, Frie Grønne

Kommentarer